Types of The Brain and Dementia

*Please note that the information is only available in Afrikaans

Relevante artikel

Die kwessie van demensie

In “Vergeet om my te vergeet” sing Laurika Rauch van haar verlange na ‘n geliefde en die belang van onthou en nie te vergeet nie. Dit is die onthou wat liefde vashou, en in die vergeet wat ons mekaar verloor. Geheue is die bousteen van verhoudings, vaardighede, kultuur en geloof, maar ook die platform van identiteit. Geheue verbind ons verlede met die hede en stel ons in staat om ‘n toekoms te projekteer. Lees meer

Anton Böhmer

Has been practising as a clinical pshycologist since 1998. He works therapeutically with adults of all ages in a wide range of conditions. His main specialities include Anxiety, Depression, Adjustment, Bereavement, and Medical Psychology. Assessments and diagnosis of memory problems and/or dementia (e.g. Alzheimer’s disease)
For more information or to
Contact Anton Böhmer